+46 325-317 00 info@centramec.com
Centramec filter för materialtransportsystem

Centramec filter för materialtransportsystem

Centramec Centralfilter CF 290 Huvudsakligen avsedd för filtrering av transportluft från plast- och gummigranulat. Kan ­användas i ett centralt vakuumsystem och anslutas till de flesta förekommande ­styrsystem. ­Centralfiltret har till uppgift att förhindra material...
Enkel materialhantering med Centramecs ­materialbehållare

Enkel materialhantering med Centramecs ­materialbehållare

Centramec materialbehållare 300/800 l Enkel rengöring, enkel ­förvaring och enkel tömning via sugmunstycke eller ­bottentömning. Materialförvaring Centramec materialbehållare är ­konstruerade till att förvara fritt rinnande ­bulkmaterial som t.ex plastgranulat eller...
Centralt kopplingsbord för materialförsörjningssystem

Centralt kopplingsbord för materialförsörjningssystem

Centramec centralbord 10×4, 15×4, 20×4 – Centralt kopplingsbord för materialförsörjningssystem Centralbordet är avsätt för att dela upp materialrören i ett centralt ­vakuumsystem. Detta ger möjlighet till inkoppling av flera maskiner till samma...