+46 325-317 00 info@centramec.com

Centramec har ett brett serviceutbud!

Vi servar all utrustning, oavsett fabrikat.

Det gör oss till en naturlig servicepartner.


Centramec erbjuder alla kunder snabb och professionell service. Servicebehovet fastställs tillsammans med kunden beroende på nyttjandegrad och tillverkarens rekommendationer, detta ligger sedan till grund för serviceavtalet. Vi har idag serviceavtal med en stor del av våra kunder.

Fördelen med att teckna serviceavtal är många:

  • Färre produktionsstopp – bättre tillgänglighet
  • Fast pris för besiktningen – körsträcka och restid ingår
  • Utrustningens livslängd förlängs
  • Färre akuta utryckningar – lägre servicekostnad

Centramecs serviceorganisation består av ett nätverk av specialutbildade tekniker som inte bara utför planerad service utan står även beredda på akuta uppdrag.
Kunder med avtal är alltid prioriterade.

Mats Lindblad

Mats Lindblad

Service / Avtal

E-post
Mobil: 46(0)70-587 67 11
Telefon: 46(0)325-317 19
Lars Lennartsson

Lars Lennartsson

Service / Underhåll

E-post
Mobil: 46(0)70-631 71 00
Telefon: 46(0)325-317 16
Morten Bjerregaard

Morten Bjerregaard

Service / Underhåll

E-post
Mobil: 46(0)70-515 11 09
Telefon: 46(0)325-317 07