+46 325-317 00 info@centramec.com

Centramec har ett brett serviceutbud!

Vi servar all utrustning, oavsett fabrikat.

Det gör oss till en naturlig servicepartner.


Centramec erbjuder alla kunder snabb och professionell service. Servicebehovet fastställs tillsammans med kunden beroende på nyttjandegrad och tillverkarens rekommendationer, detta ligger sedan till grund för serviceavtalet. Vi har idag serviceavtal med en stor del av våra kunder.

Fördelen med att teckna serviceavtal är många:

  • Färre produktionsstopp – bättre tillgänglighet
  • Fast pris för besiktningen – körsträcka och restid ingår
  • Utrustningens livslängd förlängs
  • Färre akuta utryckningar – lägre servicekostnad

Centramecs serviceorganisation består av ett nätverk av specialutbildade tekniker som inte bara utför planerad service utan står även beredda på akuta uppdrag.
Kunder med avtal är alltid prioriterade.

Mats Lindblad

Service / Underhåll
E-post
Mob: +46 (0)70-587 67 11
Tel: +46 (0)325-317 19

Jonas Johansson

Service / Underhåll
E-post
Mob: +46 (0)70-631 71 00
Tel: +46 (0)325-317 16

Vernes Zulic

Service / Underhåll
E-post
Mob: +46 (0)73-024 25 75
Tel: +46 (0)325-317 07