+46 325-317 00 info@centramec.com

Centramec erbjuder många tjänster inom våra specialområden.

Vi hjälper er med alla faser innan och under ett projekt.

Centramec har under 40 år levererat kundanpassade systemlösningar till svensk plastindustri för att tillgodose kundernas efterfrågan på kvalitet och funktion.
Centramec levererar allt från små enkla anläggningar till stora komplexa systemlösningar. Som leverantör arbetar vi tillsammans med kunden hela vägen genom projektet från förstudie, analys, design och konstruktion till slutligen installation. Efter installationen tar vår serviceavdelning över för att ge anläggningen så högt värde som möjligt för kunden.

 

Centramec TechCenter

Centramec har ett eget TechCenter. Det ger oss styrkan att kunna testa olika ”svåra” material innan vi föreslår en lösning för kunden. Kunden ges möjlighet att besöka oss för att se lösningen vi föreslår. Centramec TechCenter har anläggningar med flera olika rördiametrar, samt sträckor upp till max 150m. Anläggningen är utrustad med flera givare för datainsamling av trycket under transport.

 

Centramec DesignTool

Centramec har ett egenutvecklat DesignTool som hjälper till vid konstruktion av anläggningar för pneumatisktransport. Vid design av sådana anläggningar är det viktigt att använda välja rätt rördiameter och korrekt luftflöde i förhållande till önskad kapacitet (kg/h). Låg transporthastighet ger mindre slitage på material och utrustning, samt spar energi. Det har vi koll på.

 

Tobias Myrberg

VD / Marknad
E-post
Mob: +46 (0)70-932 91 52
Tel: +46 (0)325-317 06

Daniel Carlsson

Säljare / Projekt
E-post
Mob: +46 (0)70-562 94 91
Tel: +46 (0)325-317 11