+46 325-317 00 info@centramec.com

VISSTE DU ATT.. En konstant skärcirkel leder till mindre slitage i din produktion och ger en mindre påverkan på miljön? Dessutom ger det dig ekonomiska fördelar genom minskade kostnader och högre kapaciteter. 

Med Rapids ställbara knivar får du en konstant skärcirkel som ger dig rätt förutsättningar för en lyckad återvinning av plastspill. Det får du genom:

  • Renare skärning vilket ger dig bättre materialflöde, bättre bulkdensitet och mindre bryggbildning.
  • Mindre damm vilket leder till bättre smälttemperatur och mindre underhåll på övrig utrustning.
  • Färre/ingen sättning av galler ger dig högre kapacitet.
  • Mindre slitage vilket leder till lägre underhållskostnader.
  • Mindre värme vilket ger bättre kvarnresultat.
  • Ställbara, roterande och fasta knivar som leder till snabbare knivbyten och minimala stopptider.

Vill du veta mer? Välkommen att kontakta Daniel.

Daniel Carlsson
daniel.carlsson@centramec.com
Mobil: +46 (0)70-562 94 91