+46 325-317 00 info@centramec.com

Har ni koll på hur torkprocessen påverkas av sommarens varmare luft?

Varm luft är oftast är fuktigare än kall luft, därför är det vanligt att problem med fukt i materialet ökar under årets varmare månader. För att torka plastgranulat krävs det att man har kontroll på flera olika parametrar. Många tror att om daggpunkten är låg så blir granulatet torrt. Det är bara delvis sant och tyvärr fokuserar många enbart på daggpunkten, men daggpunkt är endast en av flera faktorer i torkprocessen för att plastgranulatet skall blir tillräckligt torrt.

Andra parametrar som behöver stämma för att få en lyckad torkprocess är:
* Den tillsätta energin som krävs för att värma plastgranulatet från rumstemperatur till att förånga vatten till gasform.
* Luftflödet för att transportera ut fukten från plastgranulatet.
* Torktiden för plastgranulat som är beroende på materialets egenskaper.
* Volymen på torkbehållaren så att plastgranulatet har rätt uppehållstid i torkbehållaren.
* Förbrukning i kg/h som skall stämma överens med volym på torkbehållaren.

Behöver ni hjälp att hålla materialet torrt? Vi på Centramec hjälper er gärna att ta fram en lösning för er torkprocess eller för andra delar av er materialhantering. Varmt välkommen att kontakta oss för frågor och offert!