+46 325-317 00 info@centramec.com

Lagring & hantering

Granulat och pulver är den viktigaste beståndsdelen i hela processen.
Utan material, ingen produkt.
Centramec har levererat flertal system som ger möjlighet att lagra större eller mindre mängder material på bästa sätt.