+46 325-317 00 info@centramec.com

Blauwer tar med sin erfarenhet av att bygga kylanläggningar till tempereringsaggregat och erbjuder attraktiva enheter både vad det gäller pris och prestanda. Enheterna är lätta att installera och att använda. Operatörsgränssnitt har färgskärm för tydlig och enkel handhavande. Varje tempaggregat är ordentligt utrustad redan som standard och kan levereras med flera optioner som till exempel vattenflödesmätning och tryckmätning både i inkommande och returledning för vatten.

Välkommen att kontakta oss för frågor och offert!