+46 325-317 00 info@centramec.com

CEMEC Materialtransportör CFG-serien

CEMEC Materialtransportörer i CFG-serien 
Finns i rostfritt utförande eller i transparent PA med dubbla ingångar och vakuum sluss i gjuten aluminium.
Huvudsakligen avsedd för transport av plast- och gummigranulat. Kan användas i ett centralt vakuumsystem
eller med separat vakuumfläkt. Kan anslutas till de flesta förekommande styrsystem. CFG 50 R2, 100 R2 och
CFG 200 R2 har 2 materialingångar, vilket ger möjlighet attt transportera material från 2 olika platser växelvis.
Båda ingångarna stängs med cylindrar, då de inte transporterar. Vakuum gallret tas enkelt bort vid rengöring.

Klicka på länken för mer information!
EN_Prospekt_Cemec Material Conveyor CFG 100______A4_230907

Prospekt_Cemec Materialtransportör CFG 100______A4_SE_230907

Beskrivning

Teknisk Data:

CFG50-PA 
Material: PC
Volym: 1,5liter
Anslutning: 40mm
Styrspänning: 24vDc

CFG50-R2
Material: Rostfritt
Volym: 2,5liter
Anslutning: 40/50mm
Styrspänning: 24vDc

CFG100-R2 
Material: Rostfritt
Volym: 6liter
Anslutning: 40/50mm
Styrspänning: 24vDc

CFG200-R2 
Material: Rostfritt
Volym: 20liter
Anslutning: 40/50mm
Styrspänning: 24vDc

MADE IN SWEDEN