+46 325-317 00 info@centramec.com

Materialtransportör CFG 50, CFG 100, CFG 200

Huvudsakligen avsedd för transport av plast- och gummigranulat. Kan användas i ett centralt vakuumsystem eller med separat vakuumfläkt. Kan anslutas till de flesta förekommande styrsystem. CFG 50 R2, 100 R2 och CFG 200 R2 har 2 materialingångar, vilket ger möjlighet attt transportera material från 2 olika platser växelvis. Båda ingångarna stängs med cylindrar, då de inte transporterar. Vakuumgallret tas enkelt bort vid rengöring.