+46 325-317 00 info@centramec.com

Under 2022 så gjorde vi på Centramec flera intressanta projekt tillsammans med våra kunder. Här monteras silo volym 100 m3 med vibrabotten och pneumatisk-transportsystem. Monterat på ringbalk med lastceller på befintligt betongfundament. Förenkla och automatisera materialhanteringen genom att välja rätt lagring och hantering för råvaran. På Centramec har vi ett flertal system som ger möjlighet att effektivt lagra stora eller små mängder material. Vi ser kundens unika behov oavsett vilken råvara det är ni hanterar – granulat, pulver, massa eller vätska m.m. Hör av dig till oss så berättar vi mer!