+46 325-317 00 info@centramec.com

Centramec materialbehållare 300/800 l

Enkel rengöring, enkel ­förvaring och enkel tömning via
sugmunstycke eller ­bottentömning.

Materialförvaring

Centramec materialbehållare är ­konstruerade till att förvara fritt rinnande ­bulkmaterial som t.ex plastgranulat eller pulver i en tillsluten miljö. Både modeller finns att välja med fasta sugmunstycken, justerbart luftflöde och snabbkoppling. Locket är konstruerat med styrklackar för enkel och säker stapling ovan på varandra vid förvaring eller ökad volym.

Enkel hantering

Centramecs materailbehållare förenklar för ­hanteringen av materialförvaring och ökar ­kostnadseffektiviteten i produktionen.

Anpassningsbar behållare

Materialbehållaren kan enkelt anpassas för att fungera optimalt tillsammans med resterande delar i produktionen. Välj tömning via sugmunstycke eller bottentömning och se materailnivån direkt via siktglas.

Säker materialhantering

Materialet förvaras på ett säkert sätt i en tillsluten miljö. Enkel rengöring vid materialbyten.