+46 325-317 00 info@centramec.com

Granulattorkar kan förbruka mer eller mindre energi, men det går inte att komma förbi de fysiska lagarna. Det går åt energi att värma upp granulatet och det går åt energi att förånga vatten. Detta gäller oavsett om torken är gammal eller ny och dessa processer är de stora energiförbukarna i torkprocessen. Energisparfunktionerna handlar till stor del om kontrollerad regenerering av torkmedel och att torken går ner i stand-byläge då inte behöver torka materialet. Vi vet genom studier utförda på en högskola i Sverige att den bästa energibesparingen är utbildning av personalen. Om torken är rätt dimensionerad och används på rätt sätt blir användningen av den mer energisnål.

Centramec tror att utrustning av hög kvalité som håller länge bidrar till ett hållbart samhälle och är bra för miljön. Vi satsar på bra kvalité på utrustningen service som ökar livslängden. Vi säljer gärna torkar, men byt inte ut gamla i onödan.

Under förra året gjorde vi på Centramec flera intressanta projekt tillsammans med våra kunder. Läs Centramec News Q1 för att se de några av projekten som idag är i full produktion!