+46 325-317 00 info@centramec.com

Centramec Centralfilter CF 290

Huvudsakligen avsedd för filtrering av transportluft från plast- och gummigranulat. Kan ­användas i ett centralt vakuumsystem och anslutas till de flesta förekommande ­styrsystem. ­Centralfiltret har till uppgift att förhindra material och dammpartiklar att nå fram till ­vakuumfläkten/pumpen. De dubbla filterpatronerna rengörs med vakuum. Detta innnebär att inget damm trycks ut ur behållaren.