+46 325-317 00 info@centramec.com

CEMEC Oktabinvändarstation

Oktabinvändar station.
För en rationell hantering av era oktabiner.

Optioner:
– Materialbehållare-SP
– Fläkt 1,5″
– Skyddsbur
– Ljusbom

Beskrivning

Oktabinvändaren som tömmer era oktabiner till sista granulatkorn!
Detta med hjälp av en rörelse på 180´ och en materialbehållare.
Placering av materialbehållaren ovan oktabinen medför en sluten miljö och därefter möjlighet för vändaren att rotera oktabinen 180´utan spill granulat.
Materialbehållaren med oktabin kan därefter placeras efter era egna önskemål för enkel tömning via vakuum eller trycktransport.

För mer info kontakta oss!

 

Visa prospekt för oktabinvändarstation