+46 325-317 00 info@centramec.com

Centramec har över 30 års branscherfarenhet

Denna vill vi dela med oss av.

För er och ert materialhanteringssystem börjar den viktigaste fasen i projektet, utbildningen.
För att ert system ska fungera optimalt, krävs att operatörerna har den rätta kunskapen. Både för att optimera funktionerna,
men även för att undvika problem och slitage.
Materialkännedom och hur utrustningen påverkas av materialet är också en viktig del i utbildningsfasen.

I Centramecs lokaler har vi byggt upp en unik testanläggning där vi  testkör enskilda produkter och kompletta system.
I vår testanläggning kan vi även testa olika material och dess begränsningar, allt för att kunna leverera ett system som
motsvarar era krav.

Utbildningen är ingen separat del utan en viktig fas i projektet. Med rätt utbildning skapar vi trygghet och minskad risk för kostsamma avbrott i produktionen.

För mer information kontakta gärna. karl.johnsson@centramec.com