+46 325-317 00 info@centramec.com

För att torka plastgranulat så krävs det att man har kontroll på flera olika parametrar. Många tror att om daggpunkten är låg så blir granulatet torrt. Det är bara delvis sant och tyvärr fokuserar många enbart på daggpunkten. En väldigt låg daggpunkt är mycket energikrävande och behövs endast vid ett fåtal tillfällen. Daggpunkt är endast en av flera faktorer i torkprocessen för att plastgranulatet skall blir tillräckligt torrt.

Nedan parametrar behöver också stämma för en lyckad torkprocess:

  • Den tillsätta energin som krävs för att värma plastgranulatet från rumstemperatur till att förånga vatten till gasform.
  • Luftflöde för att transportera ut fukten från plastgranulatet. Luftflödet som krävs är beroende på materialet som skall torkas och på torktemperaturen.
  • Torktid för plastgranulat är beroende på materialets egenskaper.
  • Volym på torkbehållaren så plastgranulatet har rätt uppehållstid i torkbehållaren
  • Förbrukning i kg/h skall stämma överens med volym på torkbehållaren Har ni koll på dessa parametrar så kommer ert plastgranulat bli torrt.  

Varm luft är ofta fuktigare än kall. Därför ökar problemen med fuktighet i materialet för många på sommaren. Kontakta oss om ni behöver hjälp med att få materialet torrt i sommar.