Temperering & Kyla

Vi har tempereringsaggregat för kylning och temperering av bearbetningsmaskiner och verktyg.
Från enstaka tempereringsaggregat till centrala anläggningar för hela fabriken.

- Tempereringsaggregat
- Mobila kylmaskiner med kompressor
- Kylanläggningar med kompressor
- Kyltornsanläggningar
- Kombinationer av olika kyl/tempereringssystem
- Kylmediakylare

Centramec News