Lagring

Granulat och pulver är den viktigaste beståndsdelen i hela processen.Utan material, ingen produkt.Centramec har utvecklat flera unika system som ger dig möjlighet att lagra större eller mindre mängder material.

För tömmning av transportemballage:

- Oktabiner
- Storsäck / Big bag
- Utomhussilo
- Inomhussilo
- Materialbehållare

Alla delar i processen är integrerade med varandra.
Från lagring av material till färdig produkt.

Centramec News